พิธีครอบครู 8 ต.ค.2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดพิธีครอบครูพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2558
โดยมีรายละเอียดดัง Link นี้ http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/announceDetail.php?post_id=1335

1
2
3
Next