ประชุมความร่วม วิศวะ+บ.ดัสมิวส์ 5-10-2558

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม CE230 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการประชุมในกรอบความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ เพื่อยกระดับฝีมือและรายได้ให้กับนิสิตที่จบหลักสูตรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

1
2
Next