พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU.) สสนก. กับ ม.นเรศวร

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU.) ระหว่าง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย

1
2
3
Next