โครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท ครั้งที่ 17

 เมื่อวันที่ 23 -24  ตุลาคม 2558  ชมรมวิศวะอาสา ได้จัดทำโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท ครั้งที่ 17   เพื่อสร้างสนามวอลเลย์บอล ขนาด 20 x 11 ตารางเมตร  และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ใหัโรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา ตำบลป่ามะค่า  อำเภอขาณุวรลักบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 

1
2
3
4
Next