บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ได้เข้ามามอบทุนสนับสนุนนิสิตชมรมช่างก่อสร้างน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ด้วย ผู้บริหาร ของบริษัท บริดจสโตน จำกัด ได้มามอบทุนสนับสนุนโครงการด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของผู้คนในสังคม ภายใต้ "๊U-Safe Project" ให้กับชมรมช่างก่อสร้างน้อย สโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558

1
2
Next