การประชุมภาคี 4 มหาวิทยาลัย 29 พ.ย. 2558

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2558 ผู้บริหารและนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมการประชุม งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 "เกษตรสร้างชาติ ด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดิน" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Download ภาพทั้งหมดขนาดจริง Click!

1
2
3
Next