ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 30 พ.ย. 2558

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2558 ผู้บริหารและนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Download ภาพทั้งหมดขนาดจริง Click!