นิสิตปี 1 ภาควิศวกรรมอุตสาหการ กำลังทำซุ้มรับปริญญาประจำปี 2558‏

นิสิตปี 1 ภาควิศวกรรมอุตสาหการ กำลังทำซุ้มรับปริญญาประจำปี 2558‏