โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต 2558 (19 ธ.ค. 2558)

                 เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่มาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี กล่าวให้โอวาทและให้ข้อคิดสำหรับบัณฑิต  อีกทั้ง สโมสรนิสิตได้จัดบูมเกียร์ให้กับพี่บัณฑิตเพื่อให้เกิดความประทับใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่บัณฑิตและรุ่นน้อง   และน้องๆ ปี 1 ได้จัดซุ้มแสดงความยินดีเพื่อให้รุ่นพี่บัณฑิตได้ถ้่ายรูปเป็นที่ระลึก  ซึ่่งบรรยายกาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มของพี่บัณฑิต ในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันรับจริง