โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Young Scientist Competition (YSC 2016)

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคา 2558 ได้มีโครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Young Scientist Competition (YSC 2016) โดยความร่วมมือของ NECTEC , ม.นเรศวร และ Intel

1
2
3
Next