บริษัท ดัชมิลล์ แนะนำเรื่องการสมัครงานให้กับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ได้ให้ความกรุณาเข้ามาให้ความรู้เรื่องการสมัครงานให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์