โครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท ครั้งที่ 17/2

 เมื่อวันที่ 22-27 ธันวาคม 2558 ชมรมวิศวะอาสา  ได้จัดโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท ครั้งที่ 17/2   ณ โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 5x 9 ตารางเมตร  ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น  ทาสีสนามเด็กเล่น  ทาสีสนามตะกร้อ   อีกทั้งยังปลูกจิตสำนึกให้กับนิสิต ในการตอบแทนสังคม  ฝึกฝนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน  และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
 

1
2
Next