ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ. ภาคเหนือ ครบรอบปีที่ 44

เมื่อวันที่ 45 มกราคม 2559 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) ครบรอบปีที่ 44