ผู้สมัคร ประธานสโมสรนิสิตเบอร์ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมนโยบาย

 ผู้สมัครประธานสโมสรนิสิต เบอร์ 1  ประจำปีการศึกษา 2559  พร้อมนโยบาย