คณะอาจารย์จากสถาบัน AIT ให้เกียรติมาประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตร และทุนการศึกษาสำหรับ ป.โท ป.เอก

  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559  เวลา 10.00-12.00 ห้อง EN617  ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ในนามคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   ได้มีโอกาศต้อนรับ คณะคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT) เข้ามาประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตร และทุนการศึกษาสำหรับ ป.โท ป.เอก  โดยมีนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก