นิทรรศการแสดงผลงาน โมเดลต้นแบบอาคารฉลองครบรอบ 25 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิทรรศการแสดงผลงาน โมเดลต้นแบบอาคารฉลองครบรอบ 25 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตึก EN) ห้อง Study Room ชั้นหนึ่ง
http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/smartbuilding/

1
2
Next