ประชุมคณะกรรมการโครงการประกวดโครงงานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้มีการประชุมคณะกรรมการโครงการประกวดโครงงานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อตกลงเกณฑ์การตัดสินการประกวดโครงงานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2559 นี้