นัดพบตลาดงานคุณภาพ JOB FAIR 2016

ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดงาน "นัดพบตลาดงานคุณภาพ JOB FAIR 2016" 9.00 - 16.00 น. ห้องพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

1
2
3
4
Next