คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารดน้ำดำหัวท่านอธิการบดี ม.นเรศวร

 ในวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี  คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้ารดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งรับโอวาทจากท่านอธิการบดี