ททบ. 5 สัมภาษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง บรรจุภัณฑ์อาหารจากใบไม้สด ทดแทนกล่องโฟม ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดสารก่อมะเร็ง

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 ที่ผ่านมา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) สนใจในงานวิจัยบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบไม้สด ทดแทนกล่องโฟม ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดสารก่อมะเร็ง และได้ขอเข้าสัมภาษณ์ รศ. ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สมร หิรัญประดิษฐกุล เจ้าของงานวิจัยดังกล่าว และ ผศ.ดร.ภาณุ บูรณจารุกร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อไป

1
2
Next