โครงการ Entaneer Festival

 เมื่อวันที่ 21-27 มีนาคม 2559  สโมสรนิสิต ได้จัดโครงการ Entaneer Festival  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนเรวร  เพื่อแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  และเพื่อให้เกิดความกล้าแสดงออก ได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี  โดยได้จัดการแข่งขันกีฬา ดังนี้ ฟุตบอล บาสเกตบอล แชร์บอล ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล เทเบิสเทนนิส แบตมินตัน


1
2
3
4
Next