การประชุมการเตรียมตัวรับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการฯ ครั้งที่ 4 ของ สกว.

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ได้มีการประชุมการเตรียมตัวรับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการฯ ครั้งที่ 4 ของ สกว. ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1
2
Next