อธิการบดี มน. พร้อมทีมบริหาร คณบดี คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นิสิต ม.นเรศวร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันอากาศยาน ประจำปี 2559

อธิการบดี มน. พร้อมทีมบริหาร คณบดี คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นิสิต ม.นเรศวร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันอากาศยาน ประจำปี 2559
ทีม ม.นเรศวร ประกอบด้วย
1. นายศรรักษ์ คำป้อม นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
2. นายพงษ์นิรันดร์ เลิศรัศมี นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
3. นายอภิสิทธิ์ เพ็ชรเจริญ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์กานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ข้อมูลเพิ่มเติมการแข่งขัน: http://www.oknation.net/blog/pisitmit/2016/06/16/entry-1