คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นิสิต ม.นเรศวร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันอากาศยาน ประจำปี 2559

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นิสิต ม.นเรศวร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันอากาศยาน ประจำปี 2559

โดย รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท

ชื่อทีม นเรศวร  มหาวิทยาลัยนเรศวร   จังหวัด พิษณุโลก


1. นายศรรักษ์  คำป้อม         อายุ 20 ปี ปี 3


2. นายพงษ์นิรันดร์ เลิศรัศมี   อายุ19ปี ปี2


3. นายอภิสิทธิ์  เพ็ชรเจริญ    ผู้ควบคุมทีม