26 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ บุคลากรดีเด่นและผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร