การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการใช้งานด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ได้มีการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ CAE Network โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการใช้งานด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร