โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ หัวข้อ ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรภายใต้หลักการ Outcome-based Educational ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  พุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องชัยนาท  ชั้น 5 โรงแรมท๊อปแลนด์ พลาซ่า

1
2
3
Next