ผู้ชนะการประกวดโมเดลต้นแบบอาคารฉลองครบรอบ 25 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากที่มีการเปิดรับผลโหวตตั้งแต่วันที่ 1-14 มีนาคม 2559 ในการประกวดคัดเลือกโมเดลต้นแบบอาคารฉลองครบรอบ 25 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีผลการคัดเลือกโมเดลต้นแบบอาคารฉลองครบรอบ 25 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
-------------------------------------
รางวัลชนะเลิศ โมเดล SM11 : Smart House


จัดทำโดย นายคุณากร หลั่งเพชร 55711734 สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์
 -------------------------------------


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โมเดล SM8 : Gear House Smart Building


จัดทำโดย นายวัชรพงศ์ วงศ์จักร์ 55712120 สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์
 -------------------------------------


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โมเดล SM10 : Local Engineering House


จัดทำโดย นางสาวทิพรัตน์ เขียนนา 55710089 สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์
-------------------------------------
รางวัลชมเชย โมเดล SM1 : BOX BOX BOX


จัดทำโดย นายสิทธิพร แสงเทียนประไพ 55710225 สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์
-------------------------------------
Link โครงการ... คลิก....