คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชุมร่วมกับนักวิชาการจาก Shinshu University 23-24 สิงหาคม 2559

 ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 ได้มีการประชุมระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ  Shinshu University ณ ห้อง CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1
2
Next