ร่วมแสดงผลงาน ณ งานวิศวกรรม 59 (Engineering Expo 2016) Bitec บางนา 1-4 ก.ย. 59

เมื่อวันที่ 1-4 กันยายน 2559 ได้มีงานวิศวกรรม 59 (Engineering Expo 2016) โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับบริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด (เบสท์) เป็นเจ้าภาพ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรเศวร ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วย 3 ชิ้นงาน

งาน วิศวะ' 59 Engineering Expo 2016 ครั้งที่ 2 เพื่อ ขยายจัดเเสดงศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไทย และโอกาสทางธุรกิจ ทำการตลาด ประชาสัมพันธ์องค์กร เสริมสร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกลุ่มเป้าหมาย ท่านจะมีโอกาสรับรู้ถึงกระแสตอบรับอันมีค่าโดยตรง และนำมาใช้ปรับปรุงเพื่อพัฒนาธุรกิจของท่านภายในงาน รวมถึงโอกาสในการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่มาร่วมงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558

ภายในงาน วิศวะ'59 เรามี Zone Thailand 4.0 ซึ่งจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุดล้ำ กว่า 80 ชิ้น ให้ทุกๆ ท่านได้ชมกันอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ คือ
1. กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล พัฒนาระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital Embedded Technology)
2. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรและไบโอเทคโนโลยี (Food, Agriculture Bio-tech)
3. กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ และหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Smart Devices Robotics Mechatronics)
4. กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ (HeaIth , Wellness Bio-Medical)
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และการเพิ่มมูลค่าการบริการ (Creative, Culture High Value Service)