ร่วมแสดงผลงาน ณ งานวิศวกรรม 59 (Engineering Expo 2016) Bitec บางนา 1-4 ก.ย. 59