โครงการ Gear Seed ตอน พาน้องมายิ้ม

 เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559  สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการ Gear Seed ตอน พาน้องมายิ้ม  โดยมีกิจกรรมสาขาวิชา 8 ฐาน  กิจกรรมละลายพฤติกรรม , การบรรยายเรื่องความเป็นมาของคณะ และมหาวิทยาลัย รวมถึง การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ  การเล่นกีฬาพื้นบ้าน อีกทั้งยังมีกิจกรรมคัดเลือกดาวเดือน และคัดเลือดลีดเดอร์ รอบแรก ในโครงการดังกล่าว