โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า

 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มาพบปะรุ่น้อง ปี 1-4 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อทำกิจกรรม "พี่พบน้องสาขา" โดยได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 

1
2
3
4
Next