สัมมนาวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ภายในบริเวณโรงงาน

สัมมนาวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ภายในบริเวณโรงงาน : ประสบการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย

 หัวข้อการบรรยายที่1 : กฏหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงานของประเทศไทยหัวข้อการบรรยายที่2 : กฏหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน,ตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมิกาหัวข้อการบรรยายที่3 : เทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อการสำรวจพื้นที่ปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในประเทศสหรัฐอเมริกาหัวข้อการบรรยายที่4 : เทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อการสำรวจและฟื้นฟูการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในประเทศไทย


 


สามารถดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ : http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/inrrr/document.php?category_id=5


ติดต่อ/ขอรับคำปรึกษาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม


โทร :  085-1142192 , 080-1144371, 086-5899956


E-mail : pomphenrat@gmail.com ,T.Thippawan27@gmail.com , piaowan.k@hotmail.com