น.ร.จังหวัดเลยเยี่ยมชมคณะวิศวะฯ 23 ก.ย.59

ในวันที่ 23 ก.ย. 59 สถานีตำรวจภูธรภูกระดึง จังหวัดเลย ได้จัดโครงการ โรงพักรักโรงเรียน "พาเด็กเดินสู่ฝัน นำภูกระดึงสู่ความก้าวหน้า" เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.6 ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอภูกระดึง ได้เสริมสร้างความรู้และการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำนักเรียนทั้ง 30 คน ศึกษาดูงาน ในคณะฯ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

1
2
Next