โครงการบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์พี่น้องอาสา ครั้งที่ 18

 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559  ชมรมวิศวะอาสา  ได้จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญ  สานสัมพันธ์พี่น้องอาสา ครั้งที่ 18  เพื่อรักษาและสืบทอดขนมธรรมเนียมประเพณี ที่ดีงามของชมรม โดยในกิจกรรมได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ  และรุ่นพี่ได้มาให้ความรู้ในการออกค่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

1
2
3
4
Next