การอบรม เรื่อง การก่อสร้างระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงภายหลัง แบบมีแรงยึดเหนี่ยว (Bonded System)

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ได้มีการอบรม เรื่อง การก่อสร้างระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงภายหลัง แบบมีแรงยึดเหนี่ยว (Bonded System) ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1
2
Next