พิธีไหว้ครูและครอบครูพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีพิธีไหว้ครูและครอบครูพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1
2
3
4
Next