คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับเอกอัคราชฑูตฯ ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 - 15.20 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีโอกาสต้อนรับเอกอัคราชฑูตฯ ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายชิโร ซาโตะชิมะ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมเลขานุการเอก และผู้แทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในญี่ปุ่นอีกประมาณ 5 มหาวิทยาลัย โดยมีการแนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่นและทุนการศึกษา