การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 2017)

ภาพบรรยากาศ ในโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  ครั้งที่ 19 (YSC 2017) รอบเข้าค่าย วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559

1
2
Next