บัณฑิตและมหาบัณฑิต 2559 (9 ธ.ค. 2559)

 เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ฝึกซ้อมบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่มาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี กล่าวให้โอวาทและให้ข้อคิดสำหรับบัณฑิต  อีกทั้ง ได้จัดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้นิสิตได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย