การประชุมเรื่อง การสร้างมาตรฐานระบบรางของเอเชีย (Asean Rail Standardization)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง (NU-RRI) คณะวิศวกรรมศาตร์ ร่วมกับหน่วยงาน Korea Railroad Research Institute (KRRI) ประเทศเกาหลีใต้ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเรื่อง การสร้างมาตรฐานระบบรางของเอเชีย (Asean Rail Standardization) ณ เกาะเจจู สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนานาประเทศ