รายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. (NSTDA)

 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง (NU-RRI) ได้ออกอากาศแสดงผลงานวิจัยพร้อมทั้งสาธิตการตรวจวัดรถไฟที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยและสภาวะการใช้งานได้ของระบบราง ด้วยการวัดการสั่นสะเทือน สำหรับประยุกต์
ใช้งานกับระบบรางในไทย” ผ่านทางรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช.(NSTDA) ในตอน ระบบรางไทยปลอดภัย มั่นใจได้ ผ่านทางช่อง MCOT HD หมายเลข 30 ในช่วงเวลา 20.20 น.