นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอากาศยานปีกหมุนแบบ 4 ใบพัด รายการ "ศึกปีกหมุนประลองปัญญา" สนามชิงชนะเลิศ ประจำปี 2559

ตามที่ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส สำนักงานกองทุนสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนแบบ 4 ใบพัด รายการ "ศึกปีกหมุนประลองปัญญา" สนามชิงชนะเลิศ ประจำปี 2559 ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเงินรางวัล 200,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้ร่วมแข่งขัน ดังนี้

1. อาจารย์กานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. นายศรรักษ์ คำป้อม รหัสนิสิต 57361555 นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. นายพงษืนิรันดร์ เลิศรัศมี รหัสนิสิต 58711809 นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. นายอภิสิทธิ์ เพ็ชรเจริญ รหัสนิสิต 55361274 นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์