งานทำบุญปีใหม่คณะ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ บริเวณลานพระวิษณุกรรม

1
2
Next