โครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท ครั้งที่ 18

 เมื่อวันที่ 19-25 ธันวาคม 2559 ชมรมวิศวะอาสา ได้จัดทำโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท ครั้งที่ 18 เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6x12 ตารางเมตร ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ทาสีสนามเด็กเล่น ทาสีสนามกีฬา และส่วนที่ชำรุดในบริเวณโรงเรียนบ้านโคกวังสาร ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

1
2
3
Next