การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 2017)

ภาพกิจกรรมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 2017) รอบคัดเลือก ภาคเหนือ  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร