ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2559

      เมื่อวันเสาร์ที่ 11  มีนาคม  2560  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 20)  ประจำปีการศึกษา 2559 ณ  อาคารเอกาทศรถห้อง 301 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร   

      โดยในการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา ในด้านการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน การเขียน (RESUME) ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ การวางแผนทางด้านการเงิน บุคลิกภาพการวางตัวสร้างการยอมรับ AEC และองค์กรชั้นนำให้สามารถทำงานอย่างก้าวหน้าในงานอาชีพก่อนที่นิสิตจะจบการศึกษาและออกไปใช้ชีวิตในการทำงาน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์รัฐภูมิ   วรานุสาสน์  ได้เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันดังกล่าว

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เชิญ อาจารย์วิไล พึ่งผล วิทยากรผู้มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ ในด้านการปรับปรุงบุคลิกภาพ คุณสัญญพงศ์ พิฑูรย์พงศ์ภักดิ์ การเขียน RESUME จากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด คุณรัฐกร  อิศราภรณ์ ผู้จัดการบจม.หลักทรัพย์บัวหลวง  จังหวัดเชียงใหม่ และคุณสุภาภรณ์  เหรียญทองคำ และทีมงานจากธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร