คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2017

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2017 ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร