โครงการน้ำใจเลือดหมูสู่สถานสงเคราะห์วังทอง

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560  ชมรมวิศวะอาสา สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่สถานสงเคราะห์วังทอง เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ป่วย บริจาคของอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการและเล่นเกมส์ เพื่อสร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่นให้กับผู้ป่วยในสถานสงเคราะห์วังทอง